Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Zápis

Zápisy do mateřské školy budou probíhat 2. až 16. května bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky můžete podat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, nebo osobním podáním ve škole - a to ve dnech 13. a 14.5. od 9:00 - 15:00 . 

Letos není nutné osobně praktického lékaře navštívit. Postačí prohlásit (Čestné prohlášení k  očkování, viz tiskopisy ke stažení), že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

TĚŠÍME SE NA VÁS

DOKUMENTY K ZÁPISU:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopie rodného listu
2. Evidenční list
3.     Čestné prohlášení k očkování + kopie očkovacího průkazu
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů
5. Souhlas s pořizováním fotografií (GDPR)
6. Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou
7. Dohoda o docházce do MŠ
8. Přihláška ke stravování

Tiskopisy a informace k organizaci a průběhu zápisu naleznete zde: http://www.mssmetanova.cz/documents/


FotogalerieKontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka, Žirafky
info@mssmetanova.cz
722 270 231; 552 306 820, 552 306 821
Jaroslava Horáková Zástupkyně ředitelky, Motýlci
552 306 821
Jitka Prokešová Vedoucí školní jídelny: denně od 14:00-16:00
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Iveta Palková Odhlášení stravy – toto číslo pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129