Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Distanční výuka 29.3. -2.4.2021

29. 3. 2021

Modré pondělí

Modré pondělí není podle tradic zvlášť výjimečné. Je to ale den, kdy se kostely zdobí do modra nebo fialova a nekonají se žádné jiné bohoslužby ani obřady.

V tento den by se nemělo chodit do práce ani jakkoliv jinak pracovat, což se v novodobé historii moc nedodržuje. Dříve to bylo dáno podle některých zdrojů proto, že v neděli probíhaly bujaré oslavy památky příchodu Ježíše do Jeruzaléma. Dnes můžeme jen těžko říct, kde je pravda…

Co můžeme v tento den udělat?

- Dnes můžeme být celá rodina spolu, hrát hry, dívat se na pohádky, jít se projít ven. Zkrátka a dobře užívat si klid a pohodu a nabírat sílu na úterní úklid.

Co bychom dnes neměli dělat?

- Dnes nepracujte ani nedělejte nic namáhavého. Máte před sebou celotýdenní kolotoč činností, tak ať máte energii.

 

Šedivé úterý

Šedivé (někdy taky žluté) úterý není ničím zvláštní. V tento den se z historického pohledu nestalo nic zvláštního – nekonají se tedy žádné Bohoslužby. Každá hospodyňka tak toho využila ve prospěch příprav na Velikonoce – v tento den se tedy mají vymést pavučiny ze všech rohů domu. Některé prameny též uvádí, že se bílilo obydlí a myla okna.

Co můžeme v tento den udělat?

Rozhodně nebude na škodu, když se přiblížíme starým tradicím – jarní úklid je teď na místě. Děti mohou rodičům pomoct a uklidit si hračky v pokojíčku, vytřídit ty, se kterými nehrají apod.

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes můžete dělat snad cokoliv. Jen na sebe nebuďte zlí…

 

Škaredá středa

Tento den je památkou na Jidášovu zradu. Protože byl na Ježíše škaredý, říká se této středě škaredá. Prozradil tehdy Ježíše za třicet stříbrných. Proto Ježíše našli a zatkli. Jidáš tuto zradu nakonec neunesl…

V tento den se vymetají saze z komína. Odtud se někdy škaredá středa nazývá též sazometná. A aby se jen neuklízelo, ale bylo i co do bříška, pekly se v tento den Jidáše– sladké pečivo, které svým tvarem připomíná provaz, kterým Jidáš ukončil svůj život. Jidáše se pak snídají další den.

Co můžeme v tento den udělat?

Dnes si můžete upéct Jidáše. Kdo má domeček a na něm komín, měl by podle tradic vymést saze.

https://www.youtube.com/watch?v=PP4lPzKYnUc&t=4s

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes se rozhodně nesmíme mračit, škaredit ani být protivní. Hrozí totiž, že by nám to zůstalo. Některé pověry říkají, že by nám to zůstalo celý rok, některé jsou mírnější a slibují nám tento nešvar pouze ve středy.

 

Zelený čtvrtek

Tento den připomíná Ježíšovu poslední večeři s jeho učedníky, kdy poprvé posvětil chléb a víno a pravil, že to jest jeho tělo a krev. Téhož večera byl zatčen díky Jidášově zradě.

Dnes je významný den pro všechny křesťany. Je to zároveň den odpuštění.

Co můžeme v tento den udělat?

Dnes se snídají Jidáše. Taky bychom měli sníst něco zeleného, abychom byli celý rok zdraví. Ze stejného důvodu bychom se měli ráno umýt rosou. Zelený čtvrtek je také vhodný k zasazení lnu a hrachu.

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes by se neměly rozeznít zvony. Říká se, že odletěly do Říma. Děti pak chodí po vsi s řehtačkou, aby zvony nahradily. Znovu zvony uslyšíme o Bílé sobotě.

 

 

Velký pátek

Dnes si připomínáme utrpení Ježíše. Den, kdy dostal trnovou korunu a sám musel odnést veliký kříž na horu Golgotu, kde byl ukřižován. Na tento příběh se můžete podívat na jakékoliv křížové cestě – vedou většinou také do kopce a mají 14 zastavení, kde jsou výjevy z nejdůležitějších chvil Ježíšovy cesty na Golgotu. Na Velký pátek se konají v kostelích mše na uctění Ježíšovy památky a zároveň se sundává z oltářů veškeré zdobení – svícny, kříže, pokrývky.

Velký pátek je u nás od roku 2016 uznán jako den pracovního volna. Nikdo nejde do práce, do školy ani do školky. Začínají nám čtyři dny volna.

Co můžeme v tento den udělat?

Dnes bychom měli držet půst nebo alespoň nejíst maso. Určitě nám neuškodí, když si zajedeme nebo zajdeme na výlet někam do přírody, kde je postavená Křížová cesta a podíváme se, co se vlastně v tento den událo.

Co bychom dnes neměli dělat?

Velký pátek je dnem zákazů. Nesmí se pracovat se zemí – orat, zasévat, kypřit atp. V tento den mají totiž vystupovat magické síly na povrch země, tak aby se jim tím nepomáhalo. Ze stejného důvodu se nemají tento den půjčovat žádné věci. Magické síly by je mohly očarovat. Z důvodu smutku nad Ježíšovou smrtí se dnes nemá péct, zametat ani prát prádlo.

 

Bílá sobota

Bílá sobota je dnem nejhlubšího smutku. Je to první den po ukřižování Ježíše a uložení jeho těla do skály, kdy jeho učedníci prožívali obrovskou nejistotu.

Dnes je prostor na rozjímání. Nekonají se žádné bohoslužby ani mše. Kostel však otevřený je. Každý sám ve svém rozjímání může přijít do kostela a pomodlit se u symbolického hrobu Ježíše, který většinou v kostelech bývá. Také si mohou věřící zajít ke zpovědi.

O Bílé sobotě se také přijímají noví členové do církve, kteří bývají v bílém rouchu – odtud taky název Bílá sobota.

Dnes po západu slunce končí období půstu a také se vrací zvony, které na Zelený čtvrtek odletěly do Říma. To vše ve velkém očekávání zmrtvýchvstání Ježíše během noci ze soboty na neděli.

Co můžeme v tento den udělat?

Dnes holky pečou mazance a beránky a kluci pletou pomlázky. Dnes bychom také měli pěkně uklidit a vzít si na sebe něco nového nebo slavnostního. Jestli máte zahrádku, zatřeste s ovocnými stromy, abyste měli letos hojnou úrodu.

https://www.youtube.com/watch?v=9x-h8KR06-o

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes není nic zakázáno. Snad jen to, co víme, že se obecně nemá dělat. Tedy nedělejme druhým nic, co nechceme, aby dělali nám…

 

Velikonoční neděle

Říká se též Boží hod Velikonoční nebo Hod boží Velikonoční. Tak jak tak je to den, kdy se slaví vzkříšení Ježíše Krista. V tento den přišla brzy ráno k Ježíšově hrobu Máří Magdalena a spatřila odvalený kámen, který chránil vchod do jeskyně, kde byl Ježíš pohřben. Tělo tam však nenašla. Až do doby, než se jí Ježíš zjevil, myslela, že tělo někdo ukradl. Pak ale uvěřila v jeho zmrtvýchvstání, které hlásali jeho učedníci.

Tento den je tak dnem radosti a veselení se z vítězství života nad smrtí. Slouží se mše, během kterých se světí beránci a mazance. V průběhu mše také hoří paškál – velikonoční svíce, která se zapálila o noční vigilii, tedy mši ze soboty na neděli.

Co můžeme v tento den udělat?

Na Velikonoční neděli se oblečte do nového. Protože je to velmi slavnostní den, uvařte si slavnostní oběd. Například skopové či telecí maso, nádivky apod. Dopřejte si spoustu dobrot. Je taky pěkné dnes obdarovat blízké něčím novým – je to znak nového života. Jestli si některá dívka myslí na mládence, měla by mu dát kousek posvěceného mazance. Stará pověra říká: „Dáte-li kus mazance, dostanete mládence.“

Co bychom dnes neměli dělat?

Dnes rozhodně neuklízejte, neperte, nežehlete! Vždyť se máte dnes veselit a slavit 

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka
info@mssmetanova.cz
722 270 231
Jitka Prokešová Vedoucí školní jídelny: denně od 14:00-16:00, středa 12:00-16:00
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Iveta Palková Odhlášení stravy – toto číslo pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129