Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Platby za předškolní vzdělávání a stravu

Za vzdělávání……………………………….…..500 Kč

Děti v posledním ročníku MŠ ………………0 Kč / děti s odkladem šk. docházky 0 Kč

Za stravování celodenní……………..………38Kč / den; od 7 let - 41Kč/den


Úplata za vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)   (př. platba za měsíc BŘEZEN musí být uhrazena do 15. BŘEZNA), úplata za stravu je splatná do 25. dne předcházejícího měsíce. 

Platby jsou sloučeny (školné + stravné platíme dohromady)

Číslo účtu:                                                 19-782270207/0100

Do zprávy pro příjemce                       Jméno a příjmení dítěte Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Iveta Palková Vedoucí školní jídelny: denně do 14:30
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Odhlášení stravy pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129
Irena Vochyánová Ředitelka
mahenka@atlas.cz
702 267 954