Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Režim dne

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hod


   06:30  - 09:30  spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.),   

                            individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

   08:30 - 09:00  hygiena, svačina

   09:30 - 11:00  pobyt venku (důvodem pro zrušení jsou mráz pod 10°C, prudký déšť, vichřice, inverze)

  11:00 - 11:30  hygiena, oběd

  11:30 - 12:00  příprava na odpolední odpočinek, pohádka

  12:00 - 14:00  odpočinek, klidný program pro děti s kratší potřebou spánku

  14:00 - 14:30  hygiena, odpolední svačina

  14:30 - 16:00  spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální

                            plánované činnosti


Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.


Předškolní děti přichází nejpozději v 8:00 a odchází nejdříve ve 12:00 hodin.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

 

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,30 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem. Stravu je možné odhlásit tentýž den nejpozději do 7:00hod SMS zprávou. (viz. Kontakty). Jindy v průběhu dne do sešitu ve vstupní hale.
Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Iveta Palková Vedoucí školní jídelny: denně do 14:30
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Odhlášení stravy pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129
Irena Vochyánová Ředitelka
mahenka@atlas.cz
702 267 954