Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Zápis

ZÁPIS NA SMETANKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
probíhá ve dnech 2. – 16. 5. 2021 
 Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
2. – 16.5. 2021 
  • do datové schránky školy: ID schránky:si3ye2f 
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: info@mssmetanova.cz 
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 79201 Bruntál 
12. – 13.5. 2021, 9:00 – 15:00 
  • osobním podáním ve škole 
 Dokumenty potřebné k zápisu (ke stažení ne našem webu) 
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
  • Evidenční list (POTVRZENÝ OD LÉKAŘE) 
  • Kopie rodného listu


 DALŠÍ DOKUMENTY K ZÁPISU:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopie rodného listu
2. Evidenční list
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů
4. Souhlas s pořizováním fotografií (GDPR)
5. Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou
6. Dohoda o docházce do MŠ
7. Přihláška ke stravování

Tiskopisy a informace k organizaci a průběhu zápisu naleznete zde: http://www.mssmetanova.cz/documents/

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy

1. Trvalý pobyt dítěte
místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
2. Věková skupina
Pětiletí a starší: 2100 bodů
čtyřletí: 2050 bodů
tříletí:  2000 bodů
dvouletí: 0 bodů 
Pozn: Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2021. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy.
Definice pojmů
Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
Způsob prokázání:
Trvalý pobyt se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.
Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané.

Bruntál, 1. 4.2021 Mgr. Bc. Lada Zátopková
                            ředitelka MŠFotogalerieKontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka
info@mssmetanova.cz
722 270 231
Jitka Prokešová Vedoucí školní jídelny: denně od 14:00-16:00, středa 12:00-16:00
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Iveta Palková Odhlášení stravy – toto číslo pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129